Programma

Deze opleiding wordt verdeeld over vier dagen van zes uur per dag.

Dag 1: Hoogsensitiviteit herkennen en kijken naar kinderen.

Hoe herken je hoogsensitiviteit? Waar kijk je naar, waar let je op? Welke informatie kun je hieruit halen en welke informatie heb je nog nodig via andere kanalen? Hoe doe je dat?  

Om een kind goed te kunnen begeleiden is het van belang dat je kan herkennen wat het primaire probleem is. Daarom starten we bij het moment dat een kind bij jou komt. De hulpvraag kan van het kind zelf, de ouders of school zijn. Soms wordt je verteld dat het om een hoogsensitief kind gaat. Misschien werk je al met hoogsensitieve kinderen of je weet er al veel van, toch is het niet altijd makkelijk om hoogsensitiviteit te differentiëren van andere primaire oorzaken. De eerste dag staat daarom in het teken van: wanneer is een kind hoogsensitief? We gaan ervan uit dat je al bekend bent met hoogsensitiviteit en we behandelen vandaag specifiek de kennis die er is van hoogsensitieve kinderen. Hierbij maken we gebruik van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied en onze praktische expertise.  We geven je duidelijke handvatten om hoogsensitiviteit maar ook andere kenmerken zoals hoge intelligentie of een sterke wil bij kinderen te herkennen en onderscheiden.

 

Dag 2: Duiden van het probleem en (over)prikkeling

Nu je weet of er sprake is van hoogsensitiviteit wordt het belangrijk om zicht te krijgen op wat het daadwerkelijke probleem is. Wie heeft er een probleem en welke hulp is nodig? Kunnen we ook inzien of een kind overprikkeld is? En zo ja, wat dan?

Deze dag gaan we aan de slag met wat het duiden van het daadwerkelijke probleem. Hierbij is het essentieel om goed te kijken naar een kind.  We betrekken hierbij de (senso)motoriek. Juist dit is bij hoogsensitieve kinderen van groot belang en kan de sleutel zijn tot een doorbraak van de problemen. Vandaag krijg je uitleg over de verschillende prikkels en over sensomotoriek en leer je hoe je dit toe kan passen in het werken met hoogsensitieve kinderen.

 

Omdat er met grote regelmaat iets speelt op het gebied van de prikkelverwerking bij hoogsensitieve kinderen gaan we expliciet in op overbelasting en overprikkeling. Overprikkelde kinderen hebben hersteltijd nodig en het is belangrijk dat hun zenuwstelsel gekalmeerd wordt. We bespreken het belang van de juiste aandacht voor overprikkeling en gaan in op hoe de hersteltijd er in de alledaagse realiteit van het kind uit kan zien. Welke ontlaadideeën zijn er bijvoorbeeld voor op school? Je krijgt een tool waarmee je kunt ontdekken of er sprake is van overprikkeling en zo ja, van welke zintuigen en wat de mogelijke oorzaken zijn. Met deze tool die je meekrijgt heb je diverse oplossingen tot je beschikking.

 

Dag 3: Effectieve, actieve begeleidingsoefeningen

Je weet nu waar het probleem ligt én je hebt informatie over de prikkelverwerking (wat overprikkelt gemakkelijk en kun je doen om te ontladen). Je kunt advies geven en tips voor ontladen thuis of op school. Maar wat doe je in de praktijk daadwerkelijk met een kind in de coaching? En waarom?

Aangeraakt worden is voor iedereen essentieel, zeker voor een opgroeiend kind. Veiligheid ervaren en afgestemd zijn op ouders/verzorgers eveneens. Het vormt een belangrijk fundament voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Het reguleert de emoties en zorgt ervoor dat de focus niet alleen bij het denken ligt, maar ook bij voelen. Vanuit een veilige basis begint een kind met het ontwikkelen van vertrouwen in zijn eigen lichaam. Het kind ontdekt wat het allemaal met zijn lichaam kan en dat geeft vertrouwen. Bij hoogsensitieve kinderen kan dit heel anders lopen. Tactiele prikkels kunnen bijvoorbeeld veel intenser worden beleefd waardoor een hoogsensitief kind aanraking liever vermijdt. Ook kunnen deze kinderen angstig zijn en veel onveiligheid ervaren in hun leven. We gaan je vandaag oefeningen aanbieden die wij zelf vaak gebruiken. Door ze samen te oefenen en zelf nieuwe oefeningen te bedenken, inspireer je elkaar en wordt het “beweeg denken” aangewakkerd.  Je krijgt een manier van werken aangereikt waarbij het gevoel van veiligheid tussen kind en ouders, in actie komen, aanraking en vertrouwen in het lichaam centraal staan. We geven een beeld van hoe een sessie er uit kan zien en hoe deze past in het geheel van een traject. We eindigen met: wat pak je van deze zaken op voor in je eigen werk de komende weken? Tot slot krijg je een thuiswerkopdracht mee waarin al het geleerde van de afgelopen drie dagen zit.

 

Dag 4: Terugkoppeling opdracht, oefeningen en evalueren.

Hoe is het de afgelopen weken gegaan? Wat heb je op kunnen pakken en in de praktijk kunnen oefenen? Wat zijn je bevindingen?

We bieden je nog actief bewegende oefeningen aan en gaan verder met het oefenen en consolideren van actieve bewegingsoefeningen. We evalueren de afgelopen weken met elkaar. Er is ruimte voor vragen en voor het bespreken van eigen casuïstiek. We delen met elkaar wat voor ons succesvolle manieren van werken behorende bij de besproken thema’s zijn.

Algemene informatie

Belangrijke informatie en aanmelden