Professionals: leer kinderen ZIEN door te KIJKEN

Iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt vraagt zich weleens af: "Wat gaat er nu in dat koppie om?" of "Hoe kan ik jou nou helpen?" En soms, eerlijk is eerlijk, denken we: "wat is dat kind lastig!" Er is geen enkel kind dat er voor kiest om lastig, onrustig, overbeweeglijk, onzeker of ongeconcentreerd te zijn. Dit gedrag zegt iets over wat er in het kind omgaat. Kinderen communiceren niet alleen door wat ze zeggen maar zij geven bewust of onbewust heel veel signalen af; over hoe ze zich voelen, wat ze graag willen, wat ze niet willen et cetera. Deze signalen zijn te zien in non-verbaal en verbaal gedrag. Houding, motoriek en gedrag geven hier veel informatie over. Door deze signalen te leren zien en hier adequaat op in te spelen kan je kinderen op goede en positieve wijze begeleiden. Dit zorgt voor rust bij het kind, bij jou als professional en voor de omgeving waar het kind zich in bevindt. 

Just see me heeft een aantal producten waarmee je als professional of organisatie kinderen kan leren ZIEN en ze kan begrijpen en begeleiden. Deze producten zijn voor alle professionals en organisaties die met kinderen werken. Bijvoorbeeld kinderdagverblijf, school, peuterspeelzaal et cetera.

Thema bijeenkomst Leer je kind ZIEN door te KIJKEN

Onze kinderen geven de hele dag signalen.  Door hoe ze zich gedragen, door wat ze zeggen, door wat ze niet zeggen, door hun houding. Deze signalen geven ons informatie over of een kind lekker in zijn/haar vel zit of niet, maar ook of ze pijn hebben of niet, dat ze onzeker zijn. Als je deze signalen leert zien kan je daar adequater en makkelijker op inspelen en je kind of het kind waarmee je werkt makkelijker begrijpen en daardoor beter ondersteunen of begeleiden.Boek dan deze thema avond.

Lezingen en workshops op maat

Veel mensen hebben met kinderen te maken: ouders, maar zeker ook professionals. Kinderdagverblijven, sportverenigingen, scholen, artsen, kindercoaches etc. Binnen je opleiding kan je niet altijd alles leren over het kind en zijn gedrag. Ook over specifieke thema's als sensorische informatieverwerking is nog weinig bekend. Wil je hier met je team of voor je ouders een lezing of workshop voor aanbieden? Neem dan contact op met Just see me.