Privacy

Just see me hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels onderstaande Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Just see me houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Lees de volledige Privacy Policy HIER

Klachten

Alle medewerkers van Just see me doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken. U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandelend therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandelend therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen. Klik HIER voor het klachtenformulier.